רובנה האחיות לבית אירלין 15

בצ'נסטוכוב
ברל כורע בשורת הבניניים, קיצוני משמאל. פנינה (לא בתמונה) וברל הכירו בהכשרה בצ'נסטוכוב. הוא עלה ארצה כשנה לפניה.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 15

בצ'נסטוכוב ברל כורע בשורת הבניניים, קיצוני משמאל. פנינה…

רובנה האחיות לבית אירלין 15א

error: Alert: Content selection is disabled!!