רובנה האחיות לבית אירלין 4א

על גב התמונה ברוסית
"לזיכרון מההורים והאחיות .... יוני 1931".

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 4

אברהם זייליג אירלין חיים גולן שראה את התמונה…

רובנה האחיות לבית אירלין 4א

על גב התמונה ברוסית "לזיכרון מההורים והאחיות ….…
error: Alert: Content selection is disabled!!