רובנה האחיות לבית אירלין 5

בעת אחת מאותן "חופשות הקיץ", אבי המשפחה, אברהם זייליג אירלין, בחזית במרכז.
ה"רובנאי" חיים גולן, חברה ועמיתה לדרך של חנה אירלין, הן ברובנה והן לאחר עלייתם ארצה (בקבוץ יקום), זיהה מיד את אברהם זייליג כשהראתי לו את התמונה. תרומתו של גולן בהקשר של פיענוח שמות מצולמים וארועים היתה עצומה ותודתי נתונה לו על כך.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 5

בעת אחת מאותן "חופשות הקיץ", אבי המשפחה, אברהם…

רובנה האחיות לבית אירלין 5א

על גב התמונה ברוסית: "לזיכרון מההורים והאחיות ….…