רובנה האחיות לבית אירלין 9

ראשי קבוצות גדוד "משמר העמק", 23.4.1931
מפקד הגדוד זיסקינד שטיין יושב במרכז, סוזיה קרשינסקי (בליך), לימים בקבוץ שער הגולן, לצידו (יושבת שניה מימין). למעלה שני מימין שמו אברשקה שהיה בשלב מסוים חבר עין השופט, פנינה רביעית.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 9

ראשי קבוצות גדוד "משמר העמק", 23.4.1931 מפקד הגדוד…

רובנה האחיות לבית אירלין 9א