רובנה ההנהגה הציונית 11א

טקסט ביידיש צמוד לתמונה:
"ווהלין - ועידת צ.ס. צעירי ציון עם החברים מרמינסקי וקולטון, רובנה 1921".

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 11

חברי הועד הגלילי של צ"ס צעירי ציון, 1921…

רובנה ההנהגה הציונית 11א

טקסט ביידיש צמוד לתמונה: "ווהלין – ועידת צ.ס.…
error: Alert: Content selection is disabled!!