רובנה ההנהגה הציונית 11

חברי הועד הגלילי של צ"ס צעירי ציון, 1921
עומדים מימין: אברהם ארמל (כרמל), נספה בשואה, ישראל דינס, יונה גליק (איש סארני), זאב אידסיס (הדס). יושבים מימין: פסח לייב הירשפלד, נספה בשואה, ישראל מרמינסקי, יעקב קולטון. התמונה מופיעה גם בעמ' 151 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 11

חברי הועד הגלילי של צ"ס צעירי ציון, 1921…

רובנה ההנהגה הציונית 11א

טקסט ביידיש צמוד לתמונה: "ווהלין – ועידת צ.ס.…
error: Alert: Content selection is disabled!!