רובנה ההנהגה הציונית 13א

"א.ח. (אברהם חיים) נאמן בחיק עסקנים לפני עזבו את רובנה, 1924"

נאמן, פעיל ציוני וחבר הוועד הציוני העירוני, לאחר עלותו ארצה היה זמן מה חבר תיאטרון "המטאטא".

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 13

עומד מימין אברהם ארמל, שלישי אברהם חיים נאמן.…

רובנה ההנהגה הציונית 13א

"א.ח. (אברהם חיים) נאמן בחיק עסקנים לפני עזבו…