רובנה ההנהגה הציונית 15א

הקדשה על גב התמונה:
רובנה, 7 במרץ 1925, לכב' ה' שמואל שרייער ! לזכרון עולם לחברנו החשוב, יו"ר של הסתדרותנו, ליום צאתך לארצנו. חברי הוועד של הסתדרות "התאחדות" (חתימות). "התאחדות" כבשה לה חוגים נרחבים בעיר ולצד מפלגת "הציונים הכלליים" היתה הכח הציוני המרכזי בעיר.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 15

חברי "התאחדות" עם אברהם לוינסון, 7 במרץ 1925.…

רובנה ההנהגה הציונית 15א

הקדשה על גב התמונה: רובנה, 7 במרץ 1925,…

רובנה ההנהגה הציונית 15ב

על מפלגת "התאחדות" מתוך ספרו של עזרא מנדלסון…
error: Alert: Content selection is disabled!!