רובנה ההנהגה הציונית 15ב

על מפלגת "התאחדות" מתוך ספרו של עזרא מנדלסון "התנועה הציונית בפולין – שנות ההתהוות 1915-1926"

בעמ' 215-217: סיעת "התאחדות" (בהסתדרות הציונית) .... היתה ביסודה ארגון של אינטיליגנציה עובדת ואשר בשורותיה בלטו בייחוד המורים. בניגוד ל"ציונים הסוציאליסטים" (צ"ס) ול"פועלי ציון ימין", היא עדיין לא התיימרה שתוכל להשפיע על מעמד הפועלים היהודי .... מספרם של פעילי המפלגה נשאר קטן אך הודות לרמתם האינטלקטואלית מלאו תפקיד חשוב בחיים הציוניים, ובייחוד בחינוך הציוני .... האינטלקטואלים הצעירים והאידיאליסטים חברי ה"התאחדות" הושפעו מדמותו של א"ד גורדון ודגלו בהשקפותיהם של אנשי "הפועל הצעיר" בארץ ישראל .... בראש ובראשונה יצאה ה"התאחדות" חוצץ נגד עמדתה של ההסתדרות הציונית בעניין העלייה וארץ ישראל וסוגיה זו היא-היא שדחפה אותה בהדרגה לקראת עצמאות פוליטית .... בשנת 1923, לאחר סדרה של משברים .... סוף-סוף קמה אפוא ה"התאחדות" כמפלגה עצמאית, "מפלגת העבודה הציונית – התאחדות" .... הפיצול עורר את המפלגה לשקול שיתוף פעולה הדוק עם מפלגות השמאל הציוני הסוציאליסטי המתון, ואולי אף איחוד עמן. ובעמ' 291: בשנים 1924-1925 הוסיפה "התאחדות" להתפתח מסיעה בהסתדרות הציונית למפלגת פועלים במלוא מובן המילה .... המפלגה החלה להתעניין גם במעמד הפועלים בפולין ולא התרכזה רק בענייני עליה, "החלוץ" ו"תרבות" .... היה ברור כי "התאחדות" מתקרבת אל מחנה "פועלי ציון – הציונים הסוציאליסטים" (וכי) האיחוד (ביניהן) לא היה אלא עניין של זמן.

המצולמים:

יושבים בשורה החזיתית מימין לשמאל: אינו מזוהה, יוחנן לוין (+ חתימה), שמואל גורין (+ חתימה), אברהם לוינסון, שמואל שרייער (שרירא), אליהו לרנר (+ חתימה).

כמו כן החברים לייב שפילברג בשורת הביניים באמצע, יצחק גולדנשטרן למעלה משמאל וחתימותיהם של שמואל גולדמן, דוב כורך וצבי זילברפרב.

אברהם לוינסון (1891-1955), אשר ביקורו ברובנה הוא העילה לצילום קבוצתי זה, נמנה על מנהיגי "צעירי ציון" ברוסיה בזמן המהפכה ומראשי מפלגת "התאחדות" בפולין בשנות העשרים והשלושים, ציר בסיים הפולני ומנהל "קרן היסוד" בוורשה, עלה ארצה ב 1936.

על שמואל שרייער תעוד נרחב גם תחת הערך "אוסטרוג" עיירתו.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 15

חברי "התאחדות" עם אברהם לוינסון, 7 במרץ 1925.…

רובנה ההנהגה הציונית 15א

הקדשה על גב התמונה: רובנה, 7 במרץ 1925,…

רובנה ההנהגה הציונית 15ב

על מפלגת "התאחדות" מתוך ספרו של עזרא מנדלסון…
error: Alert: Content selection is disabled!!