רובנה ההנהגה הציונית 15

חברי "התאחדות" עם אברהם לוינסון, 7 במרץ 1925.
מפלגת העבודה הציונית "התאחדות צעירי ציון" (ובקיצור "התאחדות") היוותה את הפלג השני (הראשון הוא צ"ס) של "צעירי ציון" (אשר קיבל את שמו ב 1920 לאחר הפילוג, ואיחוד עם "הפועל הצעיר" מא"י). התמונה מופיעה בעמ' 153 בספר הזיכרון רובנה. ראו מקרא המצולמים והערות בנספח.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 15

חברי "התאחדות" עם אברהם לוינסון, 7 במרץ 1925.…

רובנה ההנהגה הציונית 15א

הקדשה על גב התמונה: רובנה, 7 במרץ 1925,…

רובנה ההנהגה הציונית 15ב

על מפלגת "התאחדות" מתוך ספרו של עזרא מנדלסון…
error: Alert: Content selection is disabled!!