רובנה ההנהגה הציונית 3

חברי הועד הציוני העירוני, 1917
יושבים מימין: 2 ברל דוב כורך, 3 ד"ר יעקב ברמן (ירדני), 4 גור אריה טרלו, 5 לייב אייזנברג. עומדים מימין: שמואל קולקר, מרדכי ליכט, לא פוענח שמו, ישראל דינעס, פסח לייב הירשפלד, יוסף בוקימר, לא מזוהה. שלש הנשים לא מזוהות. התמונה מופיעה בעמ' 94 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 3

חברי הועד הציוני העירוני, 1917 יושבים מימין: 2…

רובנה ההנהגה הציונית 3א

מיידיש: "הועד הציוני הראשון של רובנה, 1917" יש…
error: Alert: Content selection is disabled!!