רובנה ההנהגה הציונית 4א

הקדשה על גב התמונה
אפשר שהתמונה צולמה בשנת 1920 ככתוב בספר הזיכרון רובנה ולא "בשנת 1922 או 1923" ככתוב כאן. עפ"י הרישומים, "החבר" ישראל זילברדיק יליד 1890, עלה ארצה ב 1925 ונפטר ב 1967.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 4

חברי הועד הציוני העירוני ברובנה, 1922-23. ר' קלמן…

רובנה ההנהגה הציונית 4א

הקדשה על גב התמונה אפשר שהתמונה צולמה בשנת…
error: Alert: Content selection is disabled!!