רובנה ההנהגה הציונית 5

חברי הועד הציוני העירוני ברובנה, 1924-25
בניגוד לפראקציה "צעירי ציון" שהתפלגה במרוצת השנים למפלגות "צ.ס." ו"התאחדות" שפעלו בנפרד, "הועד הציוני העירוני" המשיך להתקיים ולפעול, אך בשינוי צורה, כל תקופת שלטון הפולנים ועד לפרוץ מלחמת העולם השניה. התמונה מופיעה גם בעמ' 96 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 5

חברי הועד הציוני העירוני ברובנה, 1924-25 בניגוד לפראקציה…

רובנה ההנהגה הציונית 5א

דוד בהרל יושב שני משמאל, בן ציון אייזנברג…