רובנה ההנהגה הציונית 6

חברי המשרד הארץ-ישראלי הראשון ברובנה, 1921. עומדים מימין: מוניה אבניאלי, הלפרין, אברהם ארמל, ישראל דינס, שמואל קולקר (נספה בשואה). יושבים מימין: גדליהו לוי (מזכיר), דוד בהרל, ד"ר יעקב ברמן ירדני, ד"ר יוסף שווידקי, רופא (כירורג) בביה"ח היהודי בעיר (נספה), שמואל רוזנהק. התמונה מופיעה גם בעמ' 124 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 6

חברי המשרד הארץ-ישראלי הראשון ברובנה, 1921. עומדים מימין:…

רובנה ההנהגה הציונית 6א

גב התמונה. גם זאת צריך להאמר: דוד בהרל,…
error: Alert: Content selection is disabled!!