רובנה ההנהגה הציונית 7ב

אודות זרם הפליטים ששטף את רובנה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה

מתוך "ילקוט ווהלין, אוסף זכרונות ותעודות", חוברת ו', תש"ו, עמ' 19:

"בהיות רובנה אחת מערי הספר, עברו דרכה פליטים רבים מרוסיה ואוקראינה שפניהם היו לאמריקה ולארץ ישראל, ביניהם קבוצות חלוצים, אישים, עסקנים וסתם יהודים, רובם ככולם מנפגעי הפרעות. בראשונה ניתן לנודדים להיכנס לערי הספר כפליטים אולם משנסגר הגבול הרוסי-פולני, נשללה האפשרות להגיע לרובנה באופן ליגלי והוכרחו להבריחו תוך סכנת נפשות. בינתיים גדל זרם הפליטים בעיר מיום ליום, שרוב רובם היו זקוקים לסעד ועזרה, ורבים מהם התעכבו ברובנה עד שהיו יכולים להמשיך את דרכם ועסקני העיר ומוסדות העזרה הראו מסירות רבה להם".

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 7

על עליית החלוצים בעמ' 105-113 בספר רובנה: "בשנים…

רובנה ההנהגה הציונית 7א

טקסט ביידיש צמוד לתמונה: "קבוצת החלוצים הראשונה מאוקראינה,…

רובנה ההנהגה הציונית 7ב

אודות זרם הפליטים ששטף את רובנה לאחר תום…
error: Alert: Content selection is disabled!!