רובנה ההנהגה הציונית 8א

גב התמונה
שליחי העיירות השונות מרחבי ווהלין לועידה, הביאו את בשורת החלוץ לעיירותיהם. חיים גולן איש רובנה מציין כי "החלוץ" היה סמי-מפלגה, לא בדיוק מפלגה ולא תנועת נוער. זה היה ארגון גג אשר לתנועות הנוער השונות היתה בו נציגות אבל עם זאת, ההגמוניה היתה בידי "הקבוץ המאוחד".

מידע-נוסף2

רובנה ההנהגה הציונית 8

הכינוס הראשון של תנועת "החלוץ" בווהלין, רובנה, ספטמבר…

רובנה ההנהגה הציונית 8א

גב התמונה שליחי העיירות השונות מרחבי ווהלין לועידה,…

רובנה ההנהגה הציונית 8ב

מקרא: הכינוס הראשון של "החלוץ" ברובנה 1920 רבים…
error: Alert: Content selection is disabled!!