רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 3

הנהלת בית היתומים (לקטנים) ברובנה, 1931.
יצחק גולדנשטרן מימין, אליהו לרנר שני, רוזה ברלינר במרכז ושמואל קולקר שני משמאל. קולקר, בנו הבכור של המלמד העברי אשר למל קולקר, נספה בשואה. גם חברו אליהו לרנר נספה. גולדנשטרן וברלינר עלו ארצה. התמונה מופיעה גם בעמ' 236 בספר הזיכרון רובנה.