רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 5

1932. למעלה ראשון מימין אריה לייב קליקה (נספה בגטו לבוב), שני מהנדס ברוך כאהן (נורה כשסרב להוראת הגרמנים להתמנות ליודנרט), רביעי מנחם גלרטר (עלה ארצה). למטה שני מימין ר' יהודה מוטיוק, הציוני הדגול, איש הסתדרות ה"מזרחי" (עלה ארצה), רביעית רוזה ברלינר (עלתה ארצה), חמישי ר' אהרן הכהן רפופורט (נספה).

error: Alert: Content selection is disabled!!