רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 8

מסיבת עסקני "אורט" 1934
אורט היה מוסד חינוכי רציני ומשמעותי בעיר, הן לבנים והן לבנות. ברלינר יושבת במרכז ולצידה סשה גלפרסון. יוחנן לוין עומד מימין (ברח דרך וילנה והגיע לארה"ב אחרי המלחמה), לייב פיסיוק שלישי ולייב שפילברג רביעי (נספו). התמונה מופיעה גם בעמ' 388 בספר הזכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 8

מסיבת עסקני "אורט" 1934 אורט היה מוסד חינוכי…

רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 8א

"שייך להגברת רוזה ברלינר" …. רוזה ברלינר לבית…