רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1ב

מצבת קברו של ר' חיים רוטנברג ברובנה
ר' חיים בן ר' שמואל כיהן כרב העיר 8 שנים, מ 1919 ועד פטירתו ב 1927.

מידע-נוסף2

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1

1915, וולף בנו הבכור של הרב משמאל, שיינדל…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1א

מתוך ספר הזיכרון לקהילת רובנה עמ' 424 על…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1ב

מצבת קברו של ר' חיים רוטנברג ברובנה ר'…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 1ג

יום כ"ג בשבט תרס"ט הוא 14.2.1909 דיון בפני…