רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 3א

דף מקרא שמות המצולמים בכתב ידה של מלכה
אחותי הח. = אחותי החורגת.

מידע-נוסף2

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 3

הרב חיים רוטנברג ומשפחתו, 1919 השנה בה החל…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 3א

דף מקרא שמות המצולמים בכתב ידה של מלכה…

רובנה הרב חיים רוטנברג ומשפחתו 3ב

  בני משפחת הרב חיים רוטנברג (1862-1927), תצלום…