רובנה הרב יצחק שלמה יואל שרמן ומשפחתו 6

כיתוב בפולנית על שלט "טאז" למעלה: "מכון בריאות יהודי באוסטרוג (אוסטרה)". טאז היה ארגון הבריאות היהודי שפעל בכל רחבי פולין. היתה לו גם אג'נדה חברתית רחבה. חברי השוה"צ קבלו על עצמם עבודה פעילה בכל המפעלים הציוניים והציבוריים בעיר וטאז ביניהם.
בכיתת הגמנסיה: המורה נח גריס משמאל ולידו המורה פנינה גרסטן, פנינה שרמן חובשת כובע ונשענת על העמוד למעלה שניה משמאל, משה פרל שלישי, בלה לייבגורין חמישית, זלמן זילברפרב (ליבנה) יושב רביעי מימין בשורה שלפני התחתונה, שולמית מה-יפית חובשת שביס בשורה התחתונה, סיומה פלדמן (שמואל ניר) יושב משמאל באותה שורה.

error: Alert: Content selection is disabled!!