רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12י

ויזת מעבר ברומניה

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12

דרכון פולני של מלכה רוטנברג העושה דרכה כ"תיירת"…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12א

מלכה רוטנברג / רויטנברג תצלומי הדפים נושאי חותמות…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ב

ילידת רובנה 1908

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ג

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ד

חותמת בוורשה מיום 8 במרץ 1932 הדרכון מוגבל…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ה

"הדרכון מוגבל ליציאה אחת בלבד" זה וכן הגבלת…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ו

חותמת במעבר הגבול בשניאטין (לרומניה) 21 במרץ

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ז

הגעה לנמל חיפה ב 30 במרץ 1932 המכביה…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ח

ויזת תייר לפלסטינה לחודש וחצי !

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12ט

נמל קונסטנצה בים השחור, 21 במרץ 1932

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12י

ויזת מעבר ברומניה

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 12כ

נמל קונסטנצה, 22 במרץ 1932