רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 4א

"גימנסיאלנה, מחלקה שביעית (כיתה י"א), 1924/5"

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 4

הגמנסיה המעורבת הפרטית הראשונה לבנים ולבנות מלכה רוטנברג,…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 4א

"גימנסיאלנה, מחלקה שביעית (כיתה י"א), 1924/5"