רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 7

רכישת מקצוע ב"אורט" לאחר סיום התיכון ! תעודה
קורסים של חיטות ליד בית הספר המקצועי של חברת אורט ברובנה. רוטנברג מלכה שנולדה ברובנה ב 12 בפברואר 1908 היתה תלמידה בקורסים מקצועים ליד ביה"ס של אורט ברובנה מיום 22 ביולי 1927 עד 22 ביולי 1928". למטה באותיות קטנות: דפוס פייגל את ליטבק מרח' הדיויזיה ה 13 מס' 2.

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 7

רכישת מקצוע ב"אורט" לאחר סיום התיכון ! תעודה…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 7א

המשך והערות "לאחר סיום מלא של הקורס ומילוי…
error: Alert: Content selection is disabled!!