רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בשומר הצעיר 10

פעילות בשוה"צ, גילאים שונים, 1924
הבנים עם כובעי ביה"ס הפולני. המדריכים יעקב בושל למעלה בחולצה לבנה, יוסף שוחט במרכז עם חולצה כהה וכובע קסקט, עזריאל רוס למטה עם חולצה רוסית לבנה. החניכות פנינה שרמן (בת הרב יואל שרמן) בשורה שלפני העליונה רביעית מימין, מלכה שישית, חייקה תשיעית.

error: Alert: Content selection is disabled!!