רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בשומר הצעיר 14א

על גב התמונה: "בעת בגרות גמורה שבאה אחרי הילדות, בתקופה של תוהו ווהו וחשך בכל, בכל זאת אשתדל להיות לאיש". 1927, קבוצת בנות השוה"צ ובראשן שמחה אוורבוך בתור ראש הגדוד. אוורבוך (בארץ בנאור), פעיל מרכזי "בשומר הצעיר", נולד ברובנה בשנת 1909, עלה ארצה ב 1929 ונפטר בקיבוצו גן שמואל ב 1964.

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בשומר הצעיר 14

1927, בנות קן "השומר הצעיר" בעיר עם ראש…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בשומר הצעיר 14א

על גב התמונה: "בעת בגרות גמורה שבאה אחרי…