רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 19

מחייקה לאמה, יוני 1936
אף שהמכתב אינו מתוארך, אפשר ללמוד בנקל עפ"י תוכנו שהוא נכתב בסמוך מאד לאחר קודמו.

מידע-נוסף2
error: Alert: Content selection is disabled!!