רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 23ב

תרגום מיידיש

אמאל'ה יקרה ! קיבלתי את מכתבך ואני מאד מודה לך. אנחנו מאד מתוחים עד שאנחנו מקבלים מכתב מכם ואז זה גורם לנו אושר רב וכל מה שאת כותבת זה בשבילנו מאד משמעותי. אצלינו אין חדש, אנחנו מקוים שבעוד חודש קצת נתאושש ויוקל עלינו בפרנסה. בינתיים, למרות שהמצב לא הכי טוב, אנחנו כבר רגילים למצב, ושלא יהיו לך דאגות בגלל זה. מין הסתם (בעברית), אלוהים יעזור לנו. אם זה יהיה ניתן, אולי נוכל לנסוע אליכם בעזרת השם, אני מתחילה להאמין אבל עליה תיקח הרבה זמן. מצד שני, אם לא נעלה, המצב יהיה רק יותר גרוע. אמאל'ה, סליחה סליחה שאנחנו כותבים לך במכתב נפרד יחד עם יוסף (ספיר). אני מחכה לתשובה ממלכה ואז אכתוב לשתיכן. אמאל'ה, האם .... שמעה משהו חדש ? ומה עם .... ? הילד עכשיו חולה בשעלת ויותר מאוחר הוא יכתוב לך סבתא ריקל'ה. אמאל'ה, תכתבי לי לעיתים יותר קרובות ושלחי לי תמונות מכם. הייתי כבר מאד רוצה לראות אות ולהראות לך את הילד ואז ארווה נחת. אני מחכה למכתב עם תמונות ותבקשי גם ממלכה שתשלח תמונות.

היו שלום, חייםק'ה וחייקה ברונפין.

הערה לגבי התרגום: מכתב זה ורבים רבים אחרים לאין ספור הכתובים במקור ביידיש, תורגמו עבורי ע"י אמי, זה שכאן, ביום 28.8.2016 כשבאורח פלא, כשהיא חולה ומצבה הקוגניטיבי קשה לאין תאור, מוצאת היא את תעצומות הנפש לדלות את זכרון שפת אמה מנבכי נשמתה המיוסרת. תרגומים רבים נוספים, הן מיידיש והן מפולנית, ע"י ידידי חיים גולן.

מידע-נוסף2