רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24

גלויה מחייקה ברובנה לאמה בתל אביב
מכתבה האחרון של חייקה, אך ימים לפני התאבדותה ! ב 31 בינואר 1938. האם, ריקל רוטנברג, שהתאלמנה ברובנה, נשאה (או ספק נשאה) לאחר עלותה ארצה לאחד בשם לרמן. הכתובת, רחוב ארטובה 2, אומרת לי מוסיה כאהן, הוא מקום מרכזי וטוב לעסקים, בכניסה לשוק.

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24

גלויה מחייקה ברובנה לאמה בתל אביב מכתבה האחרון…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24א

רובנה, 9 בינואר 1938 ראו נספח התרגום מיידיש.

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24ב

גלויה אחרונה דבריה האחרונים של חייקה שנכתבו לאמה…
error: Alert: Content selection is disabled!!