רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24א

רובנה, 9 בינואר 1938
ראו נספח התרגום מיידיש.

מידע-נוסף2

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24

גלויה מחייקה ברובנה לאמה בתל אביב מכתבה האחרון…

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24א

רובנה, 9 בינואר 1938 ראו נספח התרגום מיידיש.

רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 24ב

גלויה אחרונה דבריה האחרונים של חייקה שנכתבו לאמה…
error: Alert: Content selection is disabled!!