רובנה חייקה ומלכה רוטנברג התכתבות אחרי הפרדה 27

ורקוביץ', 17 ביוני (1938)
מכתב דרמטי מזלמן לגיסתו.

מידע-נוסף2