רובנה חינוך תרבות וקהילה 4

החוג הדרמטי היהודי ברובנה, 1924
התמונה מופיעה גם בעמ' 259 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה חינוך תרבות וקהילה 4

החוג הדרמטי היהודי ברובנה, 1924 התמונה מופיעה גם…

רובנה חינוך תרבות וקהילה 4א

תרגום מיידיש: "לזיכרון לכבוד החבר חארשק ביום שבו…
error: Alert: Content selection is disabled!!