רובנה ילדים אחרי מלחמת העולם הראשונה 6א

בית היתומים ברובנה (המשך)
"היתומים האלה ואחרים הועברו אחרי זמן ע"י ישראל בלקינד לארץ ישראל". הציטוט מתוך "ילקוט ווהלין" חוברת ו', אב תש"ו, עמ' 17-18.

מידע-נוסף2

רובנה ילדים אחרי מלחמת העולם הראשונה 6

"רובנה 1922, ילדי בית היתומים בקיטנה". בית היתומים,…

רובנה ילדים אחרי מלחמת העולם הראשונה 6א

בית היתומים ברובנה (המשך) "היתומים האלה ואחרים הועברו…