רובנה ילדים אחרי מלחמת העולם הראשונה 7

"ידישע פאלקס-שול אין נאמען פון י.ל. פרץ".
בית הספר העממי ע"ש י.ל. פרץ היה בי"ס יידי של ה"בונד" מרשת ציש"א. בעקבות מגמת החלשות החינוך האידישאי בעיר, נסגר ביה"ס בשנת 1921 ובתי הספר הכלליים-פולניים ושל רשת "תרבות", קלטו את תלמידיו. התמונה מופיעה גם בעמ' 214 בספר הזיכרון רובנה.

error: Alert: Content selection is disabled!!