רובנה לינת הצדק דווליא 2א

אודות המוסד החשוב הזה מתוך ספר הזיכרון רובנה, עמ' 370-371:

ארגון הסעד של הקהילה נועד לסייע לחולים שידם לא היתה משגת לשלם עבור טיפול רפואי, מכל סוג שהוא. ההתחלה היתה ב 1885 כשנפתח מרכז הסיוע בלב העיר. ואולם, הקמת בניין הקבע נמשכה שנים ארוכות ובשנת 1902 נפתח מרכז נוסף בפרבר הווליא שבעיר (פרבר ה"עמך"), הוא המרכז המדובר כאן. על מייסדיו נמנו משה בילינסקי וצבי הלר. הבניין והמגרש עליו ניצב נמסרו לארגון כתרומה.

"לינת הצדק על הווליא" פיתחה פעילות ענפה בעזרה לחולים ולנזקקים בסיוע מתנדבים ומתנדבות מקרב בני הנוער. ביקורי חולים וטיפול בהם, אספקת תרופות וציוד רפואי ואף מזון לנזקקים, עידוד וסעד בכל דרך, היו שגרת משימותיהם. כשהמצוקה הכספית היתה קשה, יצאו הצעירים והצעירות המסורים הללו לשליחויות התרמה למען הארגון, בכל מקום ובכל דרך אפשריים.

במהלך מלחמת העולם הראשונה, בימים של מצוקה קשה ביותר, לא הפסיק הארגון את פעולתו החשובה. על ועד החברה נמנו אז ר' לייב מלמד, זיבס, גויכרך ואחרים. גם לאחר הכיבוש הפולני ב 1920, בימים שהסיוע הרפואי וההומני נדרשו יותר מכל, היתה "לינת הצדק" על המשמרת למלא את יעודה. באותם ימים עמדו בראשה (ומין הסתם גם מצולמים כאן בתמונות כאן) הם ראשיה וולטשה זיוביש וזיסיה בראקר. סייע רבות גם ד"ר טאבטשניק שהגיש עזרה רפואית לכל דורש.

כתבה את הדברים במקור רבקה גולדברג שנמתה על אותה חבורת צעירים מתנדבים.

מידע-נוסף2

רובנה לינת הצדק דווליא 2

כקודמתה

רובנה לינת הצדק דווליא 2א

אודות המוסד החשוב הזה מתוך ספר הזיכרון רובנה,…
error: Alert: Content selection is disabled!!