רובנה לינת הצדק דווליא 3

עסקני "לינת הצדק דווליא", 1926.
התמונה מופיעה גם בעמ' 369 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה לינת הצדק דווליא 3

עסקני "לינת הצדק דווליא", 1926. התמונה מופיעה גם…

רובנה לינת הצדק דווליא 3א

על גב התמונה: "מאת גב' מניה אטקיס ויסמן".…
error: Alert: Content selection is disabled!!