רובנה מראות 12

ארון הקודש בבית הכנסת הגדול
בבית הכנסת הופיעו גדולי החזנים בעולם. כמו כן, העמידוהו לשימוש קהילתי ונערכו בו עצרות ואספות עם.

error: Alert: Content selection is disabled!!