רובנה מראות 9

הכנסיה הפרבוסלבית ברחוב "השלישי במאי"
ברחוב המרכזי שכן בית המסחר הגדול (יהודי כמובן) לטקסטיל של "ווגמייסטר" ובסמוך לו בית המסחר "פרישברג" אותו ניהלה הפילנטרופית אסנה פרישברג. מאחורי הכנסיה (ברח' פוצ'טובה) ניצב היה ביה"ס העממי של "תרבות". תמונה דומה מופיעה בעמוד השער של ספר הזיכרון רובנה.

error: Alert: Content selection is disabled!!