רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 1

הורוכוב, 19 במרץ 1930.
כאן תחילתה של סדרת מכתבים דרמטיים ששלחה חנה, הצעירה המוכשרת הנחושה לעלות לארץ ישראל, לבן דודה מנחם שחורי בתל אביב. הורוכוב היא עיירה נפתית בדרום מערב ווהלין (אזור לודמיר) שם עובדת חנה כמורה בביה"ס עממי "תרבות" באותה עת. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2
error: Alert: Content selection is disabled!!