רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4

רובנה, 21 באוקטובר 1933, חנה למנחם בתל אביב.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4ב

תמלול הטקסט רובנה, 21 באוקטובר 1933, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!