רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4ב

תמלול הטקסט

רובנה, 21 באוקטובר 1933, שלום רב מנחם !

תמיה (= תמיהה) אנכי שעדין לא ענית לי על שני מכתבי הקודמים. וכעת אני כותבת בפעם השלישית ומבקשת ממך שתכתוב לי על מצב העניין מהדרישה שלי. הנה כבר ישנן ידיעות בעתונות שנתקבלו הסרטיפיקטים החדשים ואתה עדין לא כתבת לי כלום. בטח ידוע לך הדבר, באם מאשרים אדם לעליה עליו במשך זמן קצר לעלות, וזה הלא קשור בהרבה קושיים, כגון הכנת נירות, כסף וכו'.

נא לענות ולהודיע לי האם ברשימת האנשים שישלחו לפולין בקשר אל הסרטיפיקטים של השוד-יול (= מכסת עלייה) הזה נמצאת גם אני.

אצלנו אין כל חדש, בקרוב תקבל דרישת שלום מכל משפחתנו ע"י חיים שוחט, בטח ידוע לך כבר שהוא בימים אלה נוסע לארץ.

שלום רב לך ולצפורה ! חנה.

הערות

חנה מבקשת לדעת מה בעניין אותו כתב "דרישה" שמנחם אמור להציג לרשויות ההגירה בא"י, תנאי ראשוני והכרחי לקידום פנייתה לעלייה ארצה. יחד עם זאת, כמשתמע כאן, חנה חשה שהזדמנויות חומקות מתחת ידיה ואין בנפשה עוד מקום לסבלנות או נימוסים. דבריה קצרים ועניניים: הן "באם מאשרים אדם לעליה עליו במשך זמן קצר לעלות .... נא לענות לי האם ברשימת האנשים שישלחו לפולין בקשר אל הסרטיפיקטים של השוד-יול הזה נמצאת גם אני".

מידע-נוסף2

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4

רובנה, 21 באוקטובר 1933, חנה למנחם בתל אביב.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 4ב

תמלול הטקסט רובנה, 21 באוקטובר 1933, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!