רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 5א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 5

רובנה, 6 בפברואר 1934, חנה למנחם בתל אביב.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 5א

גוף הטקסט, וראו תמלולו והערות בנספח.

רובנה משפחת בורינטר מכתביה של חנה 5ב

תמלול הטקסט רובנה, 6 בפברואר 1934, שלום מנחם…
error: Alert: Content selection is disabled!!