רובנה משפחת בורינטר 3

תצלום פרידה ממנהיגי הקן העולים ארצה
עם מפקדי הגדוד עזריאל רוס וישעיהו פוירשטיין (אבן-אש), שני ושלישי מימין במרכז, ערב עלייתם ארצה בינואר 1925. ראש קבוצת "זריזים" דוד צ'ייניק לצידם ומשמאל החניך יהושע בורינטר.