רובנה משפחת כאהן 1

במסיבת פורים ב"פואייה" של קולנוע "זפרן", שנות העשרים המאוחרות.
הקולנוע, בבעלות משפחת זפרן, היה ברחוב הדויזיה ה 13, באזור העשיר של העיר. עוד אודות הארוע והאנשים, ראו בנספח.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת כאהן 1

במסיבת פורים ב"פואייה" של קולנוע "זפרן", שנות העשרים…

רובנה משפחת כאהן 1א

רובנה משפחת כאהן 1ב

על תמונת מסיבת פורים ועל רובנה בכלל מספרת…