רובנה משפחת כאהן 14א

מסיבה "סלונית" בביתה של פניה אדלסברג. ערוב של תלמידי "אושוויאטה", "תרבות" והגמנסיה הפולנית.

 

עומדים משמאל:

פניה אדלסברג שבביתה ברחוב צ'יחה (ליד ביתה של מוסיה) התקימה המסיבה. פניה למדה בגמנסיה "תרבות". נספתה בשואה.

לולק גרמן, למד בגמנסיה "אושוויאטה", שרד את השואה וחי בגרמניה לאחר המלחמה.

בלה קנטור, בת כיתה של מוסיה ב"אושוויאטה", נספתה.

וובקה צפניוק, למד בגמנסיה הפולנית הממשלתית ברובנה ורפואה באיטליה. ניצל ברוסיה ולאחר המלחמה נישא לבחורה אוקראינית והקים משפחה במזרח אוקראינה. היה רופא אף אוזן גרון ידוע ונרצח בנסיבות לא ברורות שנים מספר לאחר המלחמה.

לובה ספוז'ניק, בת ברזנה (ראו תעוד נרחב עליה ועל משפחתה בערך "ווהלין ברזנה") שלמדה בגמנסיה "תרבות" ברובנה והתגוררה אצל פניה אדלסברג באותה תקופה. במלחמה היתה בברזנה, ברחה עם משפחתה ליערות והצטרפה לפרטיזנים. הגיעה לבלגיה לאחר המלחמה. מוסיה מספרת שכאשר נזקקה לעזרה בלימודי העברית שלה, הכתובת תמיד היתה לובה.

שמואל סליטרה, תלמיד גמנסיה "תרבות", נספה.

אסתר בודיינסקי, בת דודתו של סליטרה, תלמידת הגמנסיה הפולנית הממשלתית, נספתה.

מייטק וקס, נספה.

יושבים משמאל:

לובה רוזנבוים, שרד את המלחמה כפליט ברוסיה. ראו תמונה שלו ושל מוסיה ומקרא אחרי אותה תמונה.

מוסיה כאהן, תלמידת "אושוויאטה, נצלה.

אייזיק בודיינסקי, אחיה של אסתר, תלמיד הגמנסיה "אושוויאטה". פעם אחת, מוסיה מספרת, בשנת 1938, אייזיק ליווה אותה הביתה, וליד הבית ממש, הותקף בפראות ע"י חבורה אנטישמית של קטינים פולנים, הוא הוכה קשות באמצעות אגרופן ברזל בפרצופו. בריונות של קטינים נגד יהודים היתה מראה שכיח באותם ימים. אייזיק גויס לצבא האדום ב 1941 ונפל בקרב במהלך המלחמה.

אסתר פיסיוק, למדה בגמנסיה "תרבות" ולאחר מכן עברה ל"אושוויאטה" (למדה באותה כיתה עם מוסיה) כי אמא שלה רצתה שתקבל תעודת בגרות ממשלתית. אסתר נספתה וראו גם תעוד נרחב אודותיה בערך "רובנה מש' פיסיוק ושטריק".

סנדר ליברמן, תלמיד הגמנסיה "תרבות", נספה.

מילה מרשאקוביץ', חברה של סנדר, תלמידת גמנסיה "תרבות", נצלה והגיעה ארצה.

מידע-נוסף2

רובנה משפחת כאהן 14

1938, במסיבה בביתה של פניה אדלסברג ראו מקרא…

רובנה משפחת כאהן 14א

מסיבה "סלונית" בביתה של פניה אדלסברג. ערוב של…