רובנה משפחת כאהן 3

1927, מוסיה במרכז עם המטפלת הארמנית שלה
סופיה פטרובנה למעשה גדלה את מוסיה מגיל 3 ובמשך 16 שנה ! כאן על המרפסת בחצר היפה בביתה של רוז'ה, שהיתה מטפלת של אמא של מוסיה, ברח' הדויזיה ה 13 ליד הבנק הפולני. למעלה יאשה לבבוסקי (הגיע ארצה), מתחתיו צילה גרינפלד, ישקה זלצמן ליד מוסיה (בארץ), פירה ובתה משמאל.

error: Alert: Content selection is disabled!!