רובנה משפחת פוירשטיין 10

חגיגה משפחתית, נובוסטאב, 29 ביולי 1934, לרגל הולדתה של יהודית (בת ישעיהו) פוירשטיין בארץ ישראל. משמאל בחזית: יחזקאל, בנו יעקב ואשתו אטל, שולמית, בנה יוסף ובעלה יהושע (שילק), טניה. מאחור משמאל: חנה, אחותה של שולמית, אוה אשת וולף פוירשטיין, יהושע. השולחן בחזית הדאצ'ה המשפחתית שימש תדיר למשחקי קלפים !

error: Alert: Content selection is disabled!!