רובנה משפחת פוירשטיין 11

בנוביסטאב, בית העץ מימין הוא אחד משתי ה"דאצ'ות" המשפחתיות.
בטקסט להבהרה כתבה חנה גולני: מימין הם "בני יעקב, בני יוסף, יוסף בן יהושע". יעקב ויוסף הם, שוב, בני ישראל פוירשטיין, יוסף הוא בן יהושע, אח נוסף לבית פוירשטיין. גם יהושע, פניה אשתו ויוסף בנם נספו.