רובנה משפחת פוירשטיין 24

26 בדצמבר 1938, טיול אחרון ברחוב ברובנה
"ממש לפני חזרתי ארצה מהחופשה (אחרי שנת לימודים ראשונה בטכניון) ברובנה, מחזיקה נקניק ביד שלקחתי איתי ארצה. החזרה ארצה התעכבה עקב מצב פוליטי ואחרתי חדשיים ללימודים".

error: Alert: Content selection is disabled!!